Als eigenaar van het pand is de verhuurder verantwoordelijk voor het grote onderhoud aan de verhuurde woning. Dit is waar je als huurder ook huur voor betaald. Alleen de kleine dagelijkse reparaties zijn voor je eigen rekening.

Kosten klein onderhoud voor huurder

De huurder is verantwoordelijk voor kleine zaken, voornamelijk binnen in de woning. Denk hierbij aan het binnenschilderwerk, het vervangen van de wc-bril, het vastzetten van de deurkruk of het vervangen van de douchekop. Normaal CV onderhoud en de kosten voor de jaarlijkse servicebeurt zijn doorgaans voor de verhuurder, maar als je een aanvullend 24-uurs contract wenst moet je hier zelf voor betalen. Onder kleine reparaties vallen de klusjes die jij als huurder gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Ook mogen deze weinig kosten met zich meebrengen. Als een klus hier niet aan voldoet, kan de reparatie achteraf alsnog voor rekening van de verhuurder zijn. Doorgaans wordt ook inbouwapparatuur van keukens aangemerkt als onroerende aanhorigheid. Dit wilt zeggen dat de inbouwapparatuur met de woning verhuurd wordt door de verhuurder. Reparatie van bijvoorbeeld een kapotte oven of inbouwkoelkast is in dit geval voor rekening van de verhuurder.

Kosten groot onderhoud voor verhuurder

De verhuurder dient ervoor te zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Deze is verantwoordelijk voor het grote onderhoud van de woning en het verhelpen van verbreken. Vaak, maar niet altijd, gaat het hierbij om onderhoud aan de buitenkant van de woning. Denk hierbij aan houtrot in kozijnen en deuren of het verhelpen van een lekkage aan het dak. Heb je een conflict met de verhuurder over de vraag wie een bepaalde reparatie moet vergoeden? Dan kun je de verhuurder op verschillende manieren zover krijgen het onderhoud toch uit te voeren.

Huurrecht advocaat in Den Bosch

Bij problemen omtrent onderhoud en/of gebreken aan een sociale huurwoning neem je eerst contact op met de verhuurder. Wanneer je er niet samen uitkomt kun je huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. Huur je een woning in de vrije sector? Dan komt het er in de meeste gevallen op neer dat je naar de rechter moet stappen. Een huurrecht advocaat in Den Bosch vertegenwoordigt jou in de rechtszaal en vraagt de rechter om de verhuurder te verplichten de woning te repareren. Geeft de verhuurder geen gehoor? Dan legt de rechter de verhuurder een dwangsom op.