Het bedrijfsleven wordt steeds meer geautomatiseerd. Papieren archieven verdwijnen en de digitale archieven nemen het over. Veel werk wordt uitgevoerd vanaf computers, tablets en smartphones. Zo heeft ieder kantoor wel een aantal computers en worden er steeds meer zakelijke telefoons uitgedeeld. Het bedrijfsleven wordt steeds meer digitaal. Helaas blijkt dat nog niet iedereen hierop is voorbereid. Vaardigheden zoals blind typen ontbreken vaak nog.

Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door de ECDL Nederland in opdracht van Maurice de Hond, wie al bekend staat om zijn velen onderzoeken over uiteenlopende zaken. Uit zijn laatste onderzoek blijkt dat gemiddeld 2 op de 3 Nederlanders niet blind kan typen. Dit komt er op neer dat er veel mensen nog niet zijn voorbereid op de digitale wereld.

Zo is onder andere af te lezen dat 1 op de 5 werknemers slechts 2 vingers gebruikt tijdens het typen. Dit gaat behoorlijk ten koste van de productiviteit. De helft van alle ondervraagden geeft aan dat ze waarschijnlijk een stuk sneller kunnen werken wanneer ze blind kunnen typen. Van het aantal respondenten dat wel met 10 vingers typt geeft zou slechts een kwart hiervan daadwerkelijk blind kunnen typen, dus zonder naar het toetsenbord te kijken.

Uit het onderzoek blijkt dat de mensen zichzelf de schuld geven dat hun typevaardigheden niet genoeg ontwikkeld zijn. Zo hebben ze nooit een typecursus gevolgd, maar alles zelf aangeleerd. Zo een cursus kan erg belangrijk zijn, want er wordt niet enkel geleerd om met 10 vingers te typen. Er wordt ook aandacht besteed aan wat de beste lichaamshouding is.

Typen kun je dus beter niet jezelf aan leren. Door het volgen van een professionele typecursus kun je je productiviteit op het werk flink verhogen. Het zal wat tijd kosten om blind te leren typen, maar uiteindelijk wordt je harde werk dubbel en dwars beloond.