Een smaragd is een groene edelsteen die bij velen tot de verbeelding spreken. De smaragd is in tegenstelling tot de saffier en de robijn geen korund, maar een beryl die zijn kleur dan weer wel te danken heeft aan het chroomgehalte van de steen.

Geschiedenis van de smaragd

Ook de smaragd heeft een rijke geschiedenis. Het woord is met grote waarschijnlijkheid afkomstig uit de semitische taalgroep, en werd vanuit het Latijn en het Grieks overgebracht op de moderne talen. Net zoals bij de saffier het geval is, werd de naam smaragd in de Griekse oudheid gebruikt om groene stenen in het algemeen aan te duiden.

Tegelijkertijd werd de smaragd de koning van de edelstenen genoemd, en dit al duizenden jaren voor onze jaartelling. Deze edelsteen werd gebruikt in juwelen, amuletten en kunstvoorwerpen. Zo werden smaragden teruggevonden in overblijfselen van diverse oude culturen zoals de Egyptische, de Griekse en de Romeinse. Bij de opgravingen van de door de Vesuvius verwoeste steden Pompeii en Herculanum werden saffieren teruggevonden. Eigenlijk mag dit geen wonder heten, omdat smaragden ontstaan uit magma wat vrijkomt bij vulkaanuitbarstingen.

Verder wordt deze steen net zoals de robijn vernoemd in de Bijbel.

Nu zijn smaragden vaak een onderdeel van museumcollecties en beroemde schatten uit vergane schepen. Dit spreekt echt tot de verbeelding en we zouden er niet van versteld staan wanneer nu de connectie gelegd wordt met piraten en roversbenden.

Landen van smaragd

De smaragd komt vaak terug in bijnamen van landen. Zo wordt Ierland wel eens Emerald Island. En Multatuli noemde Nederlands Indië (het huidige Indonesië) de Gordel van Smaragd.

Vindplaatsen van smaragd

De oudste vindplaats van smaragd ligt in Egypte. Dit zijn de Cleopatra VII mijnen. Door archeologische opgravingen is men erachter gekomen dat hier verschillende nationaliteiten naar smaragden delfden. Het zou gegaan hebben over Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Arabieren en Turken ten tijde van het Ottomaanse rijk. Deze smaragdmijnen kenden een grote bloei tijdens de oudheid, maar geraakten in verval tijdens de Middeleeuwen. In de 19de eeuw werden ze herontdekt. Er wordt geopperd dat de smaragden uit de bekende schat in het Topkapi paleis in Istanboel uit deze mijnen afkomstig was. In onze tijd worden smaragden vooral ontgonnen in landen zoals Colombië, Brazilië, de Verenigde Staten, Rusland, en verder in Afrika in landen zoals Zambia, Zuid-Afrika en Zimbabwe, Nigeria, Ghana, Tanzania en Namibië. In Azië komen ze voor in India, Pakistan en Afghanistan.

Hoed u voor namaak

Zoals bij alle edelstenen geldt voor de smaragd, dat u zich moet hoeden voor namaak.