Het heffen en innen van belastingen en sociale premies wordt gedaan door de Nederlandse belastingdienst, ook keren ze toeslagen uit en zijn ze verantwoordelijk voor alles omtrent het importeren en exporteren van goederen via de Douane. De belastingdienst is een onderdeel van het ministerie van Financiën en doet dit allemaal in opdracht van de Nederlandse overheid.

Het uitkeren van de toeslagen

De belastingdienst keert toeslagen uit voor de zorg, huur en de kinderopvang. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de zorgtoeslag, kindgebonden toeslag, huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Dit alles gaat niet gelijk automatisch, alle toeslagen zullen eerst aangevraagd moeten worden.

De belasting

Iedereen heeft met de belastingdienst te maken, of je nu de belastingaangifte doet voor de inkomstenbelasting of de BTW-aangifte doet als ondernemer, je kan niet om de belastingdienst heen. Het invorderen van belastingen is zeer belangrijk, zo wordt dit geld namelijk veel gebruikt voor onder andere de veiligheid in Nederland, het onderwijs en de onderhoud en aanleg van de infrastructuur. Een aantal voorbeelden van de belastingen die ze innen van de particulieren zijn de loonbelasting, overdrachtsbelasting en de erfbelasting. Ook krijgen particulieren te maken met belastingen op de drank, tabak en brandstof. Bedrijven krijgen onder meer te maken met vennootschapsbelasting, verhuurdersbelasting en bankenbelasting. De belastingdienst is overigens niet de enige organisatie die belasting heft en int, ook de gemeentes, provincies en waterschappen doen dit. Het betalen van deze belasting gebeurd soms echter niet zonder slag of stoot. De belastingdienst is altijd zeer druk bezig met het opsporen van belastingfraude en houdt intensief toezicht op het naleveren van alle fiscale wetten en regels.

Controle import en export van goederen

Een onderdeel van de belastingdienst is de Douane. Zij kijken niet alleen of reizigers en bedrijven belastingen moeten betalen over de invoer van de goederen, zij kijken namelijk ook of de goederen voldoen aan de Nederlandse eisen op de gebieden veiligheid, gezondheid en milieu. Verder controleren ze ook of er geen goederen Nederland binnen worden gesmokkeld.

De bevoegdheden van de belastingdienst

Om de belasting goed te kunnen innen heeft de belastingdienst enkele speciale bevoegdheden. Onder andere:

  • Een dwangbevel uitvaardigen
  • Een loonvordering doen
  • Bodemrecht. Dit is het recht om voor de belastingschuld van iemand beslag te kunnen leggen op roerende zaken.
  • Voorrang op andere schuldeiser bij beslag leggen