De huizenmarkt stijgt en er worden steeds meer woningen gebouwd. Als gevolg hiervan zien we een daling in de mate van groen om ons heen. Niet alleen in woonwijken maar ook in en rondom sportcomplexen zien we het meer verdwijnen. Met het groenbeleidsplan willen wij ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is voor woningen maar ook dat er ruimte wordt gecureerd voor bijvoorbeeld parkjes. Rondom sportcomplexen willen we meer natuur hebben om verschillende redenen. Sporten is gezond en dat is de groene natuur ook en daarbij komt dat de zuurstof die de planten afgeven goed zijn voor het sportende lichaam die op dat moment alle zuurstof nodig heeft.

Kwaliteit of kwantiteit

De natuur is een eigenaardig iets. Het is moeilijk te controleren en het heeft zo zijn eigen regels op deze wereldbol. In dit geval kan je zeggen dat wanneer je werkt aan een groenbeleidsplan en dit uitvoert, dat kwaliteit niet gelijk staat aan de kwantiteit en visa versa. Er kunnen heel veel bomen worden geplaatst, wat de kwantiteit doet stijgen maar de grond kan slecht onderhouden zijn waardoor de kwaliteit weer minder is. Andersom is vrij logisch, dat wanneer je een paar bomen plaatst op goed onderhouden grond, dit niet afweegt tegen genoeg kwantiteit.

Groen is duurzaam, duurzaam is groen

Het is bij het maken van een groenbeleidsplan voor ons heel erg belangrijk dat we alles vanuit een duurzaam perspectief bekijken. Ook in het bouwen van bijvoorbeeld sportcomplexen willen we ervoor zorgen dat alle materialen die worden gebruikt duurzaam zijn. De manier waarop stroom kan worden opgewekt en worden gebruikt moet ook op een duurzame manier kunnen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de levensduur van alle materialen en natuur zo maximaal blijven. Wil jij een groenbeleidsplan hebben voor je omgeving neem dan is contact met ons op.