SEO verandert voortdurend

Zoekwoordenonderzoek is nog steeds belangrijk voor SEO, maar verandert regelmatig. Vóór het jaar 2011 was het toevoegen van een zoekwoord in uw metatags en content de beste manier om ervoor te zorgen dat uw website goede rankings krijgen voor een reeks relevante zoekwoorden.

Zoekwoord dichtheid

U moet nadenken over een onderwerp als ‘keyword density’. En volgens de populaire overtuiging moet de zoekwoorden dichtheid bijna 2% of 3% zijn op een  pagina. Kort daarna was er de Google Panda-update waardoor de meeste mensen niet meer vroegen of het concept van de traditionele zoekwoorden dichtheid nog steeds bestaat. Mensen dachten er vaak over na of ze een bepaald aantal zoekwoorden moesten toevoegen of zich moesten concentreren op het genereren van geweldige, gebruikersgestuurde content? Tijdens het bespreken van de dichtheid van zoekwoorden, is het essentieel om u op een paar factoren te concentreren. De belangrijke worden hieronder besproken.

  1. Het concept van autoriteit en relevantie

Voordat u onderzoek gaat doen naar zoekwoord dichtheid, is het essentieel om de dubbele indicatoren te bekijken die bepalend zijn voor uw SEO-ranking. Dat zijn autoriteit en relevantie. Google moet gaan bepalen of een website relevant is en op welke plek deze moet worden geplaatst in de Google rankings. Autoriteit bepaalt of uw website betrouwbaar is. Er is heel weinig verband met zoekwoorddichtheid. De kwaliteit van de content heeft echter wel een koppeling met domeinautoriteit. Maar als we spreken over de algehele zoekwoorddichtheid, dan heeft dit alles te maken met relevantie. Vandaar dat het doel van zoekwoorden dichtheid was om Google te bewijzen dat een website essentieel is voor een gekozen zoekwoord door dit zoekwoord toe te voegen in de eerste zin  en in het gehele artikel.

  1. De populaire updates van Hummingbird

Denkt u waarom deze update essentieel is? Het is noodzakelijk omdat deze update de manier waarop Google naar het relevantie-aspect kijkt volledig heeft gewijzigd. In plaats van Google te zoeken naar trefwoorden die precies overeenkomen, probeert Google vandaag de volledige intentie achter de exacte gebruikersquery te achterhalen. Het vindt ook de pagina’s die overeenkomen met de intentie. Terwijl Google bijvoorbeeld zoekt naar voorbeelden van het trefwoord op online webpagina’s, zoekt Google vandaag naar pagina’s die op een conversatietoon over het zoekwoord ophelderen.

Vandaar dat het suggereert dat toevoeging van trefwoorden niet zo essentieel is als het schrijven over de onderwerpen. Hiervoor is afhankelijk van de natuurlijke taal het beste.

  1. Het belangrijke en nieuwste onderzoek

Volgens sommige van de nieuwste onderzoeken van bronnen zoals SEMrush is tegenwoordig gebleken dat precieze toevoeging van trefwoorden misschien niet zo cruciaal is als vroeger. Een specifiek gedeelte van het rapport concentreerde zich sterk op de manier waarop zoekwoorden werden gebruikt in plaatsen zoals de inhoud van meerdere webpagina’s, metabeschrijving, titels en nog veel meer op webpagina’s die voorheen voor dezelfde reeks zoekwoorden werden gerangschikt.

In zijn totaliteit geldt dat hoe meer het zoekvolume is voor een gekozen zoekwoord, hoe meer er aan gekoppeld wordt om op de ranglijstpagina te worden weergegeven. Het betekent meestal dat een groot aantal zoekwoorden over het algemeen de kans krijgt om te worden weergegeven in beschrijvingen, webpagina’s en titels die hoog scoorden voor de meeste zoekopdrachten.

De percentages verschilden echter aanzienlijk. Bijvoorbeeld, ongeveer 75% van de webpagina’s ranking voor een verhoogd volume van de zoekwoorden had de exacte zoekwoorden toegevoegd in het lichaam. Terwijl bijna 35% van de webpagina’s die gerangschikt zijn voor zoekwoorden met een laag volume hetzelfde vermeldden in de inhoud. De toevoeging van trefwoorden in Meta Description en titels van deze pagina’s was soms veel lager.

Het is van essentieel belang op te merken dat een massale 18% van de hooggeplaatste webpagina’s niet zocht naar de trefwoordfuncties in de inhoud. Het geeft aan dat er een kans is om te rangschikken voor het zoekwoord, zelfs als het nergens op de webpagina wordt toegevoegd. Meestal is het een wijdverbreid fenomeen.

Relevantie van trefwoorden

Nu komt hier de meest cruciale vraag. Dat is – doen zoekwoorden een verschil? Het antwoord is ja. Maar het is ook belangrijk om op te merken dat zoekwoorden in gebruik en relevantie zijn veranderd in vergelijking met de vorige keer. Tegenwoordig bevat bijna 18% van de hooggeplaatste webpagina’s meestal niet het gezochte trefwoord in hun hoofd. Terwijl aan de andere kant een goede 82% dit nog steeds inhoudt.

Ook als het gaat om de hoogvolume zoekwoorden, bevatten bijna meerdere webpagina’s trefwoorden in hun lichaam, titels, beschrijvingen en een combinatie van al deze drie. Het is ook essentieel om op te merken dat er ook een koppeling bestaat met de plaatsing van zoekwoorden. Hoe hoger u een specifiek zoekwoord op de hoofdpagina plaatst, hoe meer kansen het heeft om in de zoekcrawlers van Google te worden opgenomen.

Relevantie tot op heden is echter een essentiële factor bij het rangschikken voor een gekozen trefwoordonderzoek. U moet opmerken dat het belang van precieze overeenkomsten niet erg belangrijk is. Daarom is het voor SEO-professionals en bedrijvenbedrijven noodzakelijk om onderzoek te doen naar de zoekwoordvragen en de inhoud te genereren die ze perfect aanpakt. Je wilt misschien niet uit je plaats gaan en ze ook op een gekozen frequentie in de inhoud toevoegen.

Hoeveel belang zou u aan zoekwoorden moeten geven?

Aangezien zoekwoorden de termen suggereren waar u voor rangschikt en de klantvraag ook, moet u deze slim gebruiken. De beste manier is om zowel hoofdzoekwoorden als lange staart-zoekwoorden zodanig te vermengen dat het er niet uitziet in uw inhoud. U kunt uw relevante zoekwoorden zowel in uw webinhoud als in uw blog gebruiken. Het zal u helpen om beter te scoren in de SEO-zoekresultaten.

Inzicht in het aantal keren dat u beide zoektypen in uw inhoud zou moeten gebruiken, heeft onderzoek nodig. Als u niet beter kunt beslissen, kunt u zich altijd wenden tot een aasdienstverlener. Een kwaliteitsserviceprovider helpt u de relevantie van het trefwoord met betrekking tot uw inhoud te begrijpen en u te helpen beter te beslissen.