Hebt u er al wel eens over nagedacht wie uw bezittingen ontvangt als u overlijdt? Het is niet iets waar men dagelijks bij stil zal staan, maar wel van belang om dit te regelen. Wie het nalatenschap afwikkelen goed regelt, zal voor de toekomst onenigheid voorkomen onder de nabestaanden. Indien er niets is geregeld over het nalatenschap, zal de wet hier over beslissen. Mocht u zelf liever een verdeling maken van de mensen die uw nalatenschap ontvangen, zal u hiervoor zelf een testament op moeten maken. Ook zal hiervoor een executeur moeten worden benoemd.

 

Nalatenschap afwikkelen

Het nalatenschap zijn alle bezittingen en schulden van de overledenen. Hiermee worden die allemaal nagelaten door de desbetreffende persoon. De bezittingen aan over bijvoorbeeld het huis en het meubilair, de waarde papieren, sierraden, schilderijen, noem maar op. Alle kleding en huisraad vallen hier dus ook onder. Ook huisdieren zullen onder het nalatenschap vallen. De schulden die in het nalatenschap zitten zijn met name de hypotheek, persoonlijke lening en belastingschulden. Ook alle nog onbetaalde rekeningen vallen onder schulden. U moet weten dat schuldeisers allereerst recht hebben op het nalatenschap. Het overgebleven vermogen is dan voor de

 

Executeur

Bij het nalatenschap afwikkelen zal er een executeur aangewezen moeten worden. Dit is iemand die de totale nalatenschap zal regelen. Daarmee is de executeur hier ook volledig voor verantwoordelijk. Degene die u zal aanwijzen als executeur mag een bekende van u zijn, maar mag ook volledig onafhankelijk zijn. Het is de vraag of er iemand in uw persoonlijke omgeving is die fysiek en emotioneel in staat is om deze belastende taak te kunnen vervullen. Daar komt bij kijken dat het in toenemende mate voorkomt dat de executeur zijn taak niet meer wil of kan vervullen. Dit heeft veelal met leeftijd te maken.

 

BoedelZorgDrager

Daarom biedt BoedeZorgDrager zich aan voor het nalatenschap afwikkelen. Met twintig jaar ervaring in het professioneel en correct afwikkelen van nalatenschappen, zijn zij een goede partij. Nalatenschap afhandelen doen zij volstrekt diskreet, bekwaam, betrouwbaar en betrokken.