Groeit jouw veestapel zo hard dat je een nieuwe stal nodig hebt? Of is een oude stal hard aan vervanging of renovatie toe? Dan kan je nu een volledige stal gaan realiseren met de meest moderne technieken. Wie een stal gaat bouwen of dit laat doen, zal zich goed moeten realiseren welke keuzes je kan maken. Ten eerste is de fundering van groot belang. Een grote, zware schuur zal onderheid moeten worden. Dit is allemaal afhankelijk van de grootte en hoogte van de stal, maar ook het soort vee en de machines die je hiervoor wilt gebruiken. Na het heien zal je de vloer gaan storten. Je doet er verstandig aan, om met de vloer al rekening te houden met de mestafvoer. Als de fundering eenmaal ligt, kan je daarna aan de slag met de wanden en dakbeplating.

 

Dakbeplating

De wanden kunnen eenvoudige wanden zijn. Wat vooral van groot belang is, is de keuze die je maakt voor de dakbeplating. Als je veel vee in de stal hebt staan, doe je er goed aan om je te richten op de isolatie. Door een groot en plat dak kan het ’s zomers erg warm worden, omdat de zon er de hele dag op staat te branden. Door een dakbeplating aan te brengen met extra isolerende werking, kan een groot gedeelte van de warmte buiten de stal worden gehouden. Ook voor ’s winters geldt, dat het niet te koud moet worden in de stal. Ben je een wagenschuur aan het bouwen, dan volstaat de dakbeplating door eenvoudige golfplaten.

 

AGB Bouw

Jij als boer zal je vooral bezighouden met je werkzaamheden op het boeren bedrijf. Daarom kan AGB Bouw jou perfect helpen met het bouwen van jouw nieuwe stal. Hier zijn ze gespecialiseerd in het aanbrengen van dakbeplating op hallen, loodsen, schuren en stallen. Ongeacht de klus, weet AGB Bouw er altijd een mooi dak op te monteren.