Het nieuwe jaar is begonnen en dit betekend dat de prijzen per kWh stroom verandert zijn. Dit komt deels doordat de tarieven voor het transport van stroom jaarlijks wijzigen. Daarnaast wordt de hoogte van de energiebelasting ook ieder jaar opnieuw vastgesteld door de overheid.

Daling van de stroomprijs in 2016

De Autoriteit Consument en Markt liet eind vorig jaar al weten dat de prijs voor energie nog nooit zo laag was als in 2015. Nu het nieuwe jaar is begonnen zijn de prijzen nog meer gedaald. De grootste oorzaak is de daling van de energiebelasting met 16%. Verder zijn ook de transportprijzen voor energie iets lager dan vorig jaar. Bij de meeste energieleveranciers is de prijs per kWh dan ook aanzienlijk gedaald.

In opdracht van de overheid brengen energieleveranciers een bepaald tarief aan belasting in rekening welke verrekend is in de prijs per kWh stroom. Deze belasting bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: Opslag Duurzame energie en energiebelasting. Opslag Duurzame Energie worden in rekening gebracht om de kosten te dekken die die overheid maakt om de productie van duurzame energie te stimuleren. Energiebelasting heeft als doel de consument bewuster om te laten gaan met energie. Door de prijs op energie te verhogen met belasting hoopt de overheid dat er zuiniger mee wordt omgegaan. Echter ziet de overheid een bepaalde hoeveelheid energie als basisbehoefte. Daarom wordt er ieder jaar een bepaald bedrag aan energie in mindering gebracht.

De laagste prijs per kWh

Bij iedere energieleverancier is het mogelijk om te kiezen uit een variabel of een vast energiecontract. De prijs per kWh stroom verschilt per contract. De tarieven van een variabel contract staan vermeld in een zogenoemd modelcontract en mogen maximaal 2 keer per jaar gewijzigd worden. In januari zijn de variabele tarieven door bijna iedere energieleverancier aangepast. Momenteel is de Nederlandse Energie Maatschappij de goedkoopste leverancier van 1 kWh stroom.

Een vast contract lijkt op het eerste gezicht misschien minder aantrekkelijk dan een variabel contract, maar vaak is dit wel voordeliger. De stroomprijs bij een 1 jaar vast contract is over het algemeen lager dan de variabele stroomprijs. Daarbij worden er regelmatig hoge kortingen gegeven die enkel gelden bij een 1 jaar of 3 jaar vast contract. De tarieven van de vaste contracten zijn bij bijna alle leverancier aangepast in 2016. E.on is momenteel de voordeligste en heeft bovendien de laagste prijs voor vastrecht.