Ongeveer 4 procent van de bevolking in Nederland lijdt aan een ernstige psychiatrische aandoening. Dit kan onder andere zijn:

  • dementie zoals de ziekte van Alzheimer
  • ernstig hersenletsel als gevolg van een ongeval
  • schizofrenie
  • autisme

Bewindvoering

Voor de patiënten die het betreft is het vrijwel onmogelijk om zelf het financiële beheer uit te voeren. Meestal wordt het financieel beheer overgelaten aan een naaste zoals partner of een familielid. Doordat de regelgeving steeds ingewikkelder wordt en veel papieren rompslomp met zich meebrengt besluit men steeds vaker om dit over te laten aan een professionele bewindvoerdersorganisatie.

Voor de familie is het belangrijk te weten waar je zoal mee te maken kunt krijgen als je de bewindvoering zelf wilt gaan uitvoeren. Er zijn veel regels op het sociaal- juridisch gebied en ook dient men op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op terrein van de belastingen. Een veel gebruikte bron over bewindvoering is het internet alhoewel deze informatie niet altijd even goed toegankelijk is en ook vaak de geboden kwaliteit van de informatie ook niet altijd duidelijk.

Alzheimer café

Tegenwoordig worden er regelmatig informatieve bijeenkomsten gehouden over bewindvoering voor mensen met een psychiatrische aandoening. Voor mensen met dementie en de familieleden houdt de Alzheimerstichting regelmatig een zogenaamd Alzheimer café. In het Alzheimer café worden allerlei onderwerpen besproken die van belang zijn voor de patiënt en de naaste familie / vrienden. Deze informatieavonden zijn meestal openbaar toegankelijk. Een veel gekozen onderwerpen in een Alzheimer café is het regelen van de financiën bij dementie. Veelal maakt een plaatselijk bewindvoerder deel uit van het panel en kan men na een korte introductie in het onderwerp zelf vragen stellen over dit onderwerp. Ook de stichting Ypsilon houdt ook dergelijke informatieve bijeenkomsten. De stichting Ypsilon is de vereniging voor familieleden en patiënten met mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen, zoals bijvoorbeeld schizofrenie.