In de gas industrie en ook de olie industrie (vaak onterecht in één adem genoemd), zijn rampen kostbare beestjes. Rampen kosten dit soort bedrijven enorm veel geld. Wanner een ramp zich voltrekt, gebeuren er twee dingen.  Enerzijds liggen de werkzaamheden en de bedrijvigheid van deze industrieën stil en anderzijds ontstaan er enorme rampen voor mens en dier. Ook dit soort rampen kosten vervolgens weer enorm veel geld. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het de olie en gas industrie veel aan gelegen is om de kans op rampen en calamiteiten succesvol te verkleinen. Gelukkig zijn er voldoende manieren op de markt waarmee dit bereikt kan worden. Een voorbeeld van dit soort methodes zijn desuperheatering solutions in combinatie met analyser systems.

Wat doen desuperheaters?

In principe werken desuperheaters op een vrij oppervlakkige schaal. De werking van deze systemen is vrij simpel, tenminste het beoogde effect ervan. De werking is een stuk ingewikkelder. Wat desuperheaters doen is zorgen dat de temperaturen in kanalen waar olie en gas doorheen stroomt sterk afneemt. Dit zorgt ervoor dat de kans op brand en vuur kleiner wordt. Hierdoor is de kans op calamiteiten een stuk minder groot. Zeker wanneer je je bedenkt hoe licht ontvlambaar gas en olie is. Vaak worden dit soort systemen gecombineerd met analyser systems. Deze systemen reguleren niet alleen de doorstroom van gas en olie, maar meten ook de temperatuur van de olie en inhoud van de systemen.

Wie installeren desuperheaters

Desuperheaters worden over het algemeen geïnstalleerd door bedrijven waar de olie en gas industrie al jaren mee samenwerkt. Dit is ook niet zo vreemd, wanneer je je bedenkt dat de gevolgen van een ramp in de olie en gas industrie vrij groot zijn. Olie en gas bedrijven zullen niet zo snel samenwerken met nieuwe partners, omdat ze er niet zeker van kunnen zijn dat ze het beoogde resultaat behalen wat de bedrijven in de olie en gas industrie wel nodig hebben.