Er zijn verschillende redenen waarom je ontslagen kunt worden. Denk aan bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, op basis van wederzijds goedvinden of op staande voet. Je denkt dat het jouw niet zal overkomen, maar toch krijgt bijna iedereen er een keer mee te maken. Zit jij nu in deze situatie en wil je weten waar jij op moet letten voordat je een beëindigingsovereenkomst tekent? Lees dan snel verder!

Stap 1: onderteken een beëindigingsovereenkomst nooit zomaar

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin je met je werkgever onderling afspraken maakt over je de beëindiging van jouw dienstverband en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Deze overeenkomst wordt ook wel een ‘vaststellingsovereenkomst’ of ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd. De beëindigingsovereenkomst is rechtsgeldig als je werkgever en jijzelf de overeenkomst hebben ondertekent. Vraag je werkgever dus altijd om een schriftelijk voorstel voor de beëindigingsovereenkomst, zodat je kunt onderhandelen over de inhoud. Hierbij is het belangrijk dat je voldoende informatie inwint, zodat je keuzes weldoordacht zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat je weet of je recht hebt op een WW-uitkering en/of een transitievergoeding voordat je ondertekent.

Stap 2: controleer of alles geregeld is

De inhoud van een beëindigingsovereenkomst is vormvrij, wat betekent dat beide partijen zelf kunnen bepalen welke voorwaarden zij opnemen in de overeenkomst. Toch zijn er wel een aantal zaken die vrijwel altijd in de overeenkomst terugkomen, zoals:

 • Aanleiding van het ontslag
 • Opzegtermijn
 • Transitievergoeding (te gebruiken voor een opleiding of outplacementtraject)
 • Concurrentiebeding
 • Verrekening van opleidingskosten
 • Uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • Vrijstelling van werk

Zorg er dus voor dat (minimaal) de bovenstaande punten zijn behandeld in je beëindigingsovereenkomst, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Stap 3: Check of je aan de voorwaarden voldoet voor een WW-uitkering

Een WW-uitkering krijg je niet zomaar. Hiervoor moet je beëindigingsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan de hand van de volgende punten kun je in grote lijnen checken of je met de beëindigingsovereenkomst recht hebt op een WW-uitkering:

 • Je werkgever heeft het initiatief genomen voor je ontslag
 • Je bent niet ontslagen om dringende reden
 • De voor jouw werkgever geldende opzegtermijn wordt toegepast (deze staat in je arbeidsovereenkomst of cao)
 • Je bent op het moment van je ontslag niet ziek

Naast de bovenstaande voorwaarden, zijn er nog een aantal andere zaken waaraan je moet voldoen voor een WW-uitkering. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Stap 4: Onderhandel over je beëindigingsovereenkomst

Zoals al eerder gezegd, is de beëindigingsovereenkomst alleen geldig als jij en je werkgever beide akkoord gaan. Je hebt dus ook het recht om te (laten) onderzoeken of de inhoud van de overeenkomst in jouw belang is. Mocht dit niet het geval zijn, kun je met een tegenvoorstel komen. Pas wanneer je het eens bent met alle zaken in de overeenkomst en de gevolgen volledig kent en begrijpt, kun je de beëindigingsovereenkomst ondertekenen!