Vroeg of laat kom je ermee in aanraking. Een omgevingsvergunning dat geweigerd wordt. Een subsidie die niet wordt verleend. Of sancties tegen illegale handelingen. Op dit soort momenten kan een besluit van een bestuursorgaan veel invloed op je leven hebben. Daarom leven al deze organisaties de regels van het bestuursrecht na. Hierin zijn verschillende thema’s te onderscheiden. In deze blog zullen wij er vijf kort toelichten.

Belastingen, toeslagen en uitkeringen

Uitspraken van de overheid hebben vaak veel invloed op het dagelijkse leven. Zeker wanneer het gaat om financiële zaken. Denk bijvoorbeeld aan afgewezen toeslagen, een deels ingetrokken uitkering, een afgewezen pgb-aanvraag of een boete van de belastingdienst. In dit onderdeel van bestuursrecht doen advocaten hun best om deze besluiten in jouw voordeel te veranderen.

Gezondheidszorg en zorg

Ben je ervan overtuigd dat jij, jouw partner of jouw kind aanspraak maakt op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? Maar denkt de overheid hier anders over? Of wordt deze maar gedeeltelijk toegekend? Dan kan dit gevolgen hebben voor het leefgenot van het betreffende persoon. Denk jij jouw gelijk te kunnen halen? Schakel dan altijd de hulp van een advocaat in. Samen vechten jullie voor een betere regeling.

Huis en omgeving

Binnen dit thema van het bestuursrecht zijn twee onderdelen te onderscheiden. In de eerste plaats is een grote rol weggelegd voor de omgevingsvergunning. Of je nu de aanvrager bent of één van de belanghebbende bent: iedereen kan in beroep gaan tegen een beslissing over de omgevingsvergunning. Daarnaast wordt er in dit domein ook gehandhaafd. Ben je het niet eens met een sanctie of vindt er te weinig handhaving plaats? Dan kun je hier een beroep instellen.

Schade en aansprakelijkheid

Een foute beslissing van de overheid kan het leven van een burger of onderneming veel schade berokkenen. Beslist een bestuursorgaan bijvoorbeeld niet op tijd? Is een verzoek tot tegemoetkoming in planschade afgekeurd? Of lijdt door een (incorrect) besluit grote schade? Dan kun je daartegen in beroep gaan. In sommige gevallen kun je daarbij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Vreemdelingen

Tot slot maakt de overheid veel beslissingen over asielzoekers en andere vreemdelingen. Het gaat hier om zaken, zoals: gezinshereniging, asielaanvragen, inburgering, visums en naturalisatie. Ook bij onenigheid bij dit soort zaken kan een advocatenbureau u verder helpen.

Jaarlijks nemen de verschillende overheidsinstellingen ontzettend veel besluiten. Wanneer je het niet mee eens bent met een uitspraak kun je een advocaat inschakelen. Wil je bezwaar maken op het milieurecht, de ruimtelijk ordening of het bouwrecht? Kies dan voor de specialisten van Te Biesebeek Advocaten!