Al een aantal jaren wordt er op gehamerd dat de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens omlaag moet. In verschillende stappen is sinds 2012 het hypotheekplafond verlaagd. Dit wil zeggen dat men steeds minder mag lenen ten opzichte van de woningwaarde. In 2017 mag er nog maar 101% van de woningwaarde geleend worden. Dit betekent dat er meer eigen geld in een woning gestoken zal moeten worden, maar bijvoorbeeld ook dat het verzekerde bedrag voor het overlijdensrisico lager is.

Maximale lening
Uiteindelijk zal het percentage dalen naar 100%, wat wil zeggen dat alleen het bedrag geleend mag worden van de daadwerkelijke woningwaarde. De maximale lening wordt berekend aan de hand van de marktwaarde van het huis, en niet aan de hand van de koopsom. Als je een huis door middel van een verbouwing milieuvriendelijker wil maken mag je 106% van de woningwaarde lenen. Ook wordt er bij het bepalen van de maximale lening gekeken naar het inkomen. Voor tweeverdieners is er een gunstige stap gemaakt in 2017. Het tweede inkomen telt namelijk voortaan voor 60% mee in plaats van voor 50%.

Hypotheekrenteaftrek
Ook de hypotheekrenteaftrek gaat omlaag. Voor huiseigenaren in de hoogste inkomstenbelasting schijf wordt het percentage waartegen mag worden afgetrokken 50% in plaats van 50,5%. Uiteindelijk zal dit percentage in 2042 op 38% komen te liggen.

Nationale Hypotheek Garantie
Omdat de huizenmarkt aan het begin van de economische crisis ingestort is, is er destijds besloten om de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens in 2009 te verhogen naar €350.000. Ook dit was teruggedraaid, maar de grens kan nu weer meebewegen met de gemiddelde koopsom. In 2016 lag de grens op €245.000, deze zal in 2017 €247.450 bedragen.

Huur wordt verhoogd
Naast veranderingen voor huizenkopers, komen er ook wijzigingen in de jaarlijkse huurverhoging. Huurders vallen momenteel in drie categorieën, vanaf 2017 worden dit er twee. Als je boven de grens van €40.349 zit, kan er een extra inkomensafhankelijke huurverhoging komen. Dit geldt echter niet voor gezinnen van minstens vier personen en huurders die de AOW-leeftijd voorbij zijn.