Correctief onderhoud is de vorm van onderhoud wat wordt uitgevoerd als er zich een probleem voordoet met de machine. Het verhelpen hiervan is het correctief onderhoud. Wanneer er sprake is van planmatig correctief onderhoud, wordt er vooraf rekening gehouden met uitval. Een storing zal zich dan voortijdig al voordoen, maar de machine blijft nog draaien. Dan kan er worden ingepland dat er binnen enkele dagen een onderdeel vervangen moet worden.

 

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud komt niet alleen voor bij industriële automatisering, maar bijvoorbeeld ook bij woningen. Klein onderhoud aan woningen kan uitgesteld worden, maar wanneer het dak van het huis afwaait of er een enorme lekkage is in de badkamer, zal deze vorm van correctief onderhoud niet uitgesteld kunnen worden. Hier moet het onderhoud ad hoc uitgevoerd worden om erger te voorkomen. Zo kan het zich wel voordoen dat het aller hoog noodzakelijkste onderhoud direct wordt uitgevoerd, maar de afwerk werkzaamheden op een later, minder noodzakelijk, moment wordt uitgevoerd.

 

GTD Nederland

GTD Nederland is specialist in het installeren en onderhouden van industriële automatisering. Samen met hun klanten wordt een onderhoudsplan opgesteld. Zo wordt er afgestemd of het preventief onderhoud elke maand of elk kwartaal moet worden uitgevoerd. Dit is uiteraard afhankelijk van de slijtage en het verbruik aan de machine. Het gewicht, de draaiuren en omgeving zijn factoren die hierin een zeer belangrijke en wezenlijke rol spelen.

 

24/7 correctief onderhoud

Dit bedrijf staat vierentwintig uur per dag een zeven dagen in de week klaar om elke vorm van uitval aan machines op te lossen. Het doel is om de uitval zo snel mogelijk op te lossen, zodat de machine weer verder kan draaien. Voor grote bedrijven die afhankelijk zijn van de productie, kan het namelijk veel omzet kosten wanneer de machine stil komt te liggen. Zo wordt er samen naar gestreefd om de machine weer snel aan de praat te krijgen.