Scholen zijn eigenlijk net bedrijven, met een bestuur, met personeel en met een beleid. Zonder deze onderdelen kan er eigenlijk niet op een normale manier les worden gegeven. Dan worden de leraren ontevreden en ook de leerlingen hebben het dan niet meer naar hun zin. Een school moet ook aan een aantal kerntaken voldoen en om wat hulp te krijgen zijn er accountants die wat onderwijsadvies kunnen geven. Dit gaat niet om hoe de leerlingen beter les kunnen krijgen, maar het draait om het bestuurlijke niveau.  Hoe gaat het bestuur om met een aantal kerntaken en zijn zij goed genoeg voorbereid voor eventuele gevaren?

Een controle

Voordat de accountant wat onderwijsadvies kan geven wordt er eerst een controle uitgevoerd. Dit kan je zien als een check waarbij er een basisniveau wordt neergezet. Van daaruit wordt er dan gekeken naar eventuele verbeteringen. Bij een check wordt er vooral gekeken naar de toezicht, de verantwoording, hoe de sturing van de organisatie is, hoe het risicomanagement geregeld is en wat de beheersing is van het bestuur. Door goed naar deze kerntaken te kijken en te analyseren kan er van daaruit een plan worden gemaakt om dit te verbeteren, het onderwijsadvies.

De gevolgen

Als een school het onderwijsadvies opvolgt dan kan je het profijt hebben van een aantal voordelen. Het meest belangrijke is misschien wel dat de interne beheersing flink wordt verbeterd. Binnen het bestuur zijn de juiste afspraken gemaakt en er is een meerjarenplan gemaakt. Voor op financieel gebied kan een accountant helpen met het maken van een plan voor op de lange termijn.

Gevraagd en ongevraagd advies

Een accountant kan zowel gevraagd als ongevraagd onderwijsadvies geven. Mocht je nog geen advies hebben gehad, maar wil je dat wel? Dan kan je altijd contact opnemen met de accountant. Zo wordt er een scan uitgevoerd en dan wordt er een plan gemaakt om de huidige situatie te verbeteren.