Scholen hebben niet altijd alle benodigde kennis in huis om de administratie op een goede manier af te handelen. Hiervoor is het inhuren van een onderwijs accountant de oplossing voor veel scholen. Dit geldt zowel voor basisscholen, middelbare scholen als scholen voor een beroepsopleiding. Al deze onderwijsinstellingen hebben een leerling administratie. En voor deze administratie is dus iemand nodig.

 

Onderwijs accountant

Wanneer men een onderwijs accountant inhuurt kan men iemand verwachten die hier veel ervaring mee heeft. Het onderwijs is immers een precaire branche. Het omgaan met de gegevens van de leerlingen dient met een grote zorg te gebeuren. De privacy mag immers on der geen beding in het gedrang komen. Zeker met de AVG die afgelopen week is ingegaan dient dit extra zorgvuldig te gebeuren.

 

Gegevensverzameling en verwerking

Welke gegevens gebruikt een onderwijs accountant eigenlijk wanneer hij de administratie verzorgt. Als eerste staan de ANW gegevens in het systeem. Denk hierbij aan het adres, de woonplaats, de postcode, het huisnummer en de regio waar de leerling woont. Deze gegevens zijn nodig om brieven naar het huisadres van de leerling te sturen. Daarnaast heeft de leraar deze ook nodig bij het afleggen van ouderbezoeken.

 

De cijfers

Het zal mensen niet verbazen dat accountants helemaal wild worden bij het zien van cijfers. In de systemen van veel scholen staan ook de cijfers van de leerlingen verwerkt en opgeslagen. Dit is nodig om de voortgang van iedere individuele leerling te monitoren. Ana het einde van ieder schoolseizoen geven de verzamelde cijfers een indicatie van de prestaties van de betreffende leerling. Wanneer de prestaties ondermaats zijn geweest ziet de onderwijs accountant dit vaak aan de lagere cijfers. Denk hierbij aan cijfers tussen de 1 en de 5.

 

Wanneer de cijfers uitermate goed zijn geweest is dit ook te zien aan de cijfers. Denk hierbij aan cijfers tussen de 8 en de 10. Alles wat hier tussenin ligt, dus cijfers tussen de 5 en de 7, zijn gemiddeld. Dit wordt in de onderwijswereld ook wel voldoende genoemd. In de meeste gevallen zal men cijfers in de gemiddelde range tegenkomen.