Content is Koning! Het schrijven van teksten is een essentieel onderdeel van het succes van een website. Registreer je gratis en plaats je eerste SEO artikel van 300 woorden op deze site. Het aantal woorden en de zoekwoord focus is belangrijk. 300 woorden is het optimale aantal woorden voor een SEO tekst.

search
top

NYT bericht over vermeend oneigenlijk gebruik ADHD medicatie

Het oneigenlijk gebruik van amfetamine dat voorkomt in medicijnen die worden voorgeschreven aan personen met ADHD neemt onder scholieren in de VS steeds grotere vormen aan.

Onder scholieren in de VS neemt het oneigenlijk gebruik van amfetamine steeds grotere vormen aan. Amfetamine is een stof die voorkomt in medicijnen die worden voorgeschreven aan personen met onder andere ADHD. Het in de VS vaak voor ADHD voorgeschreven medicijn Adderal helpt leerlingen om langer wakker te blijven en beter geconcentreerd er zijn tijdens examens.

Een anonieme leerling van een school in New York vertelde dat veel leerlingen het middel al dan niet terecht kregen voorgeschreven van hun arts en dat men er niet voor schroomde de symptomen van ADHD te imiteren om zulks voor elkaar te krijgen. Als het onverhoopt niet was gelukt het middel voorgeschreven te krijgen dan was er altijd wel een medestudent die de pillen met een ander deelden. Zeker tijdens de examenperiode’s wordt er vaak misbruik gemaakt van stimulerende middelen in de hoop op betere eindcijfers om zo een betere uitgangspositie te verwerven voor vervolgopleidingen.

Voor het artikel dat op 10 juni 2012 verscheen in de New York Times waren in eerste instantie meer dan 200 200 studenten, schoolambtenaren, ouders en anderen betrokkenen gevraagd hun medewerking te verlenen, uiteindelijk wilden er 40 zei het onder strenge privacy beschermende voorwaarden zoals het alleen vermelden van de eerste of tweede voornaam of alleen anoniem geciteerd te worden, hun medewerking verlenen. Deze voorzichtigheid werd vooral door de angst ingegeven dat hun getuigenissen mogelijke vervolgstudie door reputatie schade in gevaar zou kunnen brengen.

Volgens D. Parker een een psycholoog in New York die veel adolescenten uit redelijk welvarende buurten zoals de Upper East Side tot zijn patiëntenkring kan rekenen komt het oneigenlijk gebruik van amfetamine voor in het hele particuliere schoolsysteem, volgens hem is het een “normale” gang van zaken binnen het gehele schoolsysteem in de V.S. en beperkt het zich niet tot New York hetgeen door door een D.E.A. agent die in het artikel wordt aangehaald bevestigd blijkt te worden.

Omdat ze behoren tot de meest verslavende stoffen, die een medisch gebruik hebben worden op de lijsten van stimulerende middelen van de Drug Enforcement Administration (D.E.A.) middelen zoals Vyvanse (amfetaminen) en Ritalin, Adderall en Focalin (methylphenidates) tezamen met cocaïne en morfine als klasse 2 aangeduide stoffen genoemd. Valium is ter vergelijking op de D.E.A.lijst als een klasse 4 medicijn geplaatst. Studenten die een Adderall of Vyvanse pil aan een medestudent geven lopen daardoor een hoog risico aangezien het door de wet gelijk wordt gesteld aan het verkopen van harddrugs.

De genoemde geneesmiddelen helpen iemand met ADHD om kalm te blijven maar bij mensen zonder deze aandoening is de uitwerking geheel anders en stelt het hen in staat om de hele nacht door energiek en gefocust te blijven en tijdens de examens wakker te blijven.

Wat de studenten ontgaat is dat oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie als stimulerend middel door slaaptekort kan leiden tot depressie en stemmingswisselingen, onregelmatige hartslag en acute uitputting en zelfs tot psychoses kan leiden. Over de lange termijn effecten van het oneigenlijk gebruik van stimulerende middelen onder jongeren is nog zeer weinig bekend. Een voormalig Adderal snuiver doet in het artikel verslag hoe hij nadien verslaafd raakte aan pijnstillers en uiteindelijk aan de heroïne raakte.

Het aantal malen dat ADHD medicijnen verstrekt werden aan jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 19 is volgens IMS Health, een bedrijf dat cijfers verstrekt over de gezondheidszorg sinds 2007 gestegen met 26 procent, tot bijna 21 miljoen jaarlijks. Deskundigen schatten, al ontbeerd het daarbij aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek dat ongeveer 2 miljoen jongeren stimulerende middelen als een hulpmiddel gebruiken om hun studieresultaten positief te beïnvloeden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

top