Oude gebouwen of monumenten hebben vaak jarenlang een belangrijke functie gehad. In de loop van de tijd kunnen deze monumenten hun functie verliezen. Dit kan door verschillende oorzaken. Het is natuurlijk jammer als een prachtig gebouw of monument leeg komt te staan. Daarom moet er een nieuwe bestemming gezocht worden. Die nieuwe bestemming wordt een herbestemming genoemd. De meeste herbestemming hebben een culturele, bedrijfs- of woonfunctie.

De voordelen van een herbestemming

Het grootste voordeel van een herbestemming? Dat is natuurlijk dat een oud gebouw blijft bestaan. Oude monumenten zijn vaak op een prachtige wijze gebouwd. Het is jammer als deze monumenten weg zouden gaan. Oude monumenten zijn immers meestal de pracht van een stad. Door herbestemming kunnen deze gebouwen en monumenten bewaard blijven. Door het hergebruik van gebouwen hoeft er ook minder nieuwbouw in weilanden gerealiseerd te worden.

De werkwijze

Voor de herbestemming van een gebouw moet er een duidelijk plan zijn. Er zijn veel verschillende specialisten nodig voor dit plan. Een geslaagde herbestemming vraagt om deskundigheid en samenwerking. De eerste stap is het analyseren van de historie. De tweede stap is het haalbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de herbestemming. Dit zowel in een bouwkundig als financieel overzicht. Bij de bouwkundige aspecten gaat het om constructies, installaties en gebruiksaspecten. Bij de kostenaspecten gaat het om de investeringskosten, maar ook om andere diverse berekeningen.

Een tweede leven voor monumenten

Geef monumenten of oude gebouwen een tweede leven. De historische aspecten zullen het gebouw een prachtig tweede leven geven. De mix van historie en moderniteit geven de monumenten een uniek karakter. Het is ook mogelijk om een gebouw te laten renoveren. De kwaliteit van een gebouw zal op den duur verminderen. Er zal dus altijd een moment komen, waarop moet gekeken worden naar de herbestemming van een gebouw. Laat verschillende specialisten goed kijken naar de mogelijkheden op het gebied van een herbestemming. Zij weten met hun deskundigheid als geen ander hoe zij het monument een goed tweede leven kunnen geven.